Заңгерлер палатасы туралы

«Бірыңғай қызмет көрсету орталығы» заңгерлер палатасы (бұдан әрі – Палата) Қарағанды ​​облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 12 наурызда тіркелген. Палата «Адвокаттық қызмет және құқықтық көмек туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 шілдедегі № 176-VI ЗРК Заңына сәйкес құрылды. Бұл заң алдымен «заң кеңесшісі» және «заңгерлер палатасы» ұғымдарын енгізеді. Осы заңға сәйкес, заң кеңесшісі – жоғары заңгерлік білімі, заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі бар, аттестаттаудан өткен, заң кеңесшілері палатасының мүшесі және заңгерлік көмек көрсететін жеке тұлға.

Заңгерлер палатасы – бұл адвокатура және заң көмегі туралы заңдарға, заңгерлер палатасының ережелері мен стандарттарына, олардың адвокатура және заң көмегіне сәйкестігі тұрғысынан өз мүшелерінің қызметіне құқықтық көмек және бақылауды реттеу үшін құрылған, өзін-өзі реттейтін, міндетті мүшелікке негізделген ұйым. Заң консультанттары палатасының тізіліміне енгізілген Кәсіби этика кодексі.

Палатаның негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасындағы адвокаттардың қызметін құру және дамыту, экономикалық және әлеуметтік құқықтар мен бостандықтарды іске асыру және қорғау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға білікті заң көмегін көрсету.

Палата мүшесі Қазақстан Республикасының «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңына, Палата талаптарына сәйкес, оның Жарғысын мойындайтын, жұмыс идеялары мен қағидаларын ұстанатын азамат бола алады.

«Бірыңғай қызмет көрсету орталығы» заңгерлер палатасы барлық тәжірибедегі заңгерлерді палатаға кіруге шақырады.

Бапка сәйкес «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 82-бабының азаматтық мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру түрінде заң көмегін жүзеге асыратын адамдар үшін заңгерлер палатасына мүше болуы міндетті.

Банк деректемелері

Мекен-жайы: 100000, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Н. Назарбаев даңғылы, 37
БСН 190340011716 / КБЕ 18
ИИК KZ246010191000177991 / БИК HSBKKZKX
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ