«Бірыңғай қызмет көрсету орталығы» Заң кеңесшілерінің палатасы

Мекен-жайы: 100000, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Н. Назарбаев даңғылы, 37
БСН 190340011716 / КБЕ 18
ИИК KZ246010191000177991 / БИК HSBKKZKX
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ